Miljøfyrtårn

Røste Hyttetun & Camping ble for første gang Miljøfyrtårn- sertifisert i 2021.Vi ønsker å sikre trygghet for våre besøkende og ansatte, samt tilby en miljøvennlig campingopplevelse.


Dette gjør vi ved å:
•Integrere miljøhensyn i alt vi gjør.
•Oppfylle miljøkrav fra myndighetene.
•Identifisere og redusere forurensning.
•Bruke energi effektivt og minimere bruk av engangsprodukter.
•Ha leveregler og rutiner som tar hensyn til naturen og menneskene.
•Bruke Miljøfyrtårn som styringsverktøy for å jobbe systematisk med miljøet.


Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vårt miljøarbeid.

Våre daglige leveregler:
•Kontrollere oppvarming og oppmuntre til å spare energi.
•Bruke elbil og tilby transport til og fra sentrum for togreisende.
•Bruke minst mulig rengjøringsprodukter og unngå engangsprodukter.
•Velge miljømerkede og lokale produkter.
•Selge eller gi bort brukte møbler og utstyr, kjøpe brukt når det er hensiktsmessig.
•Veilede gjester i avfallssortering og redusere matsvinn.
•Gi god opplæring, følge HMS-systemet, og sikre gode arbeidsforhold.
•Synliggjøre vårt miljøfokus og motivere gjester til miljøvennlig adferd.


Som Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet oppfyller vi en rekke kriterier og arbeider systematisk med å gjennomføre miljøtiltak i hverdagen for mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vi leverer en årlig klima- og miljørapport som viser status for vårt miljøarbeid og måler effektene av iverksatte
miljøtiltak. Her setter vi også nye mål og lager tiltaksplaner for å forbedre prestasjonene våre.

Årlig klima og miljørapport kan leses her.